Enter your keyword

A1 Sınavı

Niçin İngilizce Aile Birleşim A1 Sınavı?

A1 Sınavı hakkında bilmeniz gerekenler

A1 seviyesi, CEFR, yani Avrupa Ortak Dil Referans kriterlerindeki ilk seviyedir. Toplam 6 basamaktan oluşan dil skalasının (A1-A2-B1-B2-C1-C2) ilk basamağını temsil etmektedir.

Bu seviye kişinin günlük temel gereksinimlerini basit şekilde dile getirme, bu basit cümleleri duyduğunda anlayabilme, öğrendiği kısıtlı kelime ve 'tense'lerle günlük yaşamda basit bir seviyede iletişim kurma becerisini ifade eder. Ayrıca kendini tanıtma, biriyle tanışma, çevresindeki insanların nerede yaşadıkları, nerede ikamet ettikleri, kimleri tanıdıkları, yaş, dil, din, ırk, saat, gün, sayılar gibi klişe kalıp ve durumları basitçe analiz edebilirler. Tabi bu karşılıklı iletişim yavaş, tane tane ve anlaşılır bir şekilde devam ederse A1 seviyesine sahip katılımcı çok daha rahat iletişim kurabilir. Bu kriterlere sahip olan aday, İngiltere'de bulunduğu toplum kurallarına daha kolay entegre olabilir yaşadığı toplumu daha iyi anlayabilir ve dolayısı ile İngiltere'de daha kaliteli bir yaşama imza atabilir. Bu sınavın varlığı aslında kişinin kendi çıkarları için de önemlidir.

İngiltere A1 Aile Birleşim Sınavı resmi bir zorunluluk gibi görünse de aslına baktığınızda İngiltere'deki yaşamı çok daha kolaylaştıran amacına %100 hizmet eden bir sınavdır. Bu nedenle İngiltere A1 Aile Birleşim Sınavına katılan adayların bunu zaruri bir sınav olarak algılamaktan çok oradaki yaşamın bir kalite hazırlığı olarak görmesi önemlidir. Bunu 1989'dan beri İngiltere'ye binlerce öğrenci götüren, oradaki yaşam standartlarını, toplum örf, adet kural, gelenek ve göreneklerini çok iyi bilen, bunları iyi analiz eden ve uluslararası kültür ve eğitim konusunda çeyrek yüzyıl hizmet veren profesyoneller olarak söylüyoruz. Bu nedenledir ki İngiliz Hükümeti 29 Kasım 2010 tarihi itibarı ile bu sınavı zorunlu hale getirmiştir.

bg-student