Enter your keyword

Şartlar

İngiltere Aile Birleşim Programı için hangi şartlar geçerlidir?

Şartlar hakkında bilmeniz gerekenler

Öncelikle programa dahil olacak kişilerin İngiliz Hükümetinin belirlemiş olduğu geçerli statülere sahip olması ve belli koşulları taşımaları gerekiyor. İngiltere Aile Birleşim programı için başlıca 2 önemli kriter gereklidir. Bu kriterlere sahip olunmadığı takdirde bu program ve süreçten ne yazık ki yararlanamazsınız.

1- Halen İngiltere'de bulunan ve İngiltere Aile Birleşim Programına dahil olmak isteyen kişinin göçmen veya mülteci konumunda olması gereklidir. Eğer İngiltere'deki bu kişi göçmen ya da mülteci statüsünde değilse, 30 Ağustos 2005 tarihinden sonra insani koruma kapsamına alınmış olması gereklidir. Bu şartlara sahip olmayan bir kişi İngiltere Aile Birleşim sürecine dahil olamaz ve bu haktan faydalanamaz. Dolayısı ile İngiltere Aile Birleşim Programına başlamadan önce İngiltere'de bulunan eş ya da yasal partnerinizin İngiliz Hükümetince bu statüye sahip olması çok önemlidir.

2- Eşlerin en az 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Özellikle ülkemizde yaşanan küçük yaş evlilikleri çoğu zaman bu resmi süreçte olumsuz bir faktör olarak adayların karşısına çıkar, dolayısı ile eşler resmi nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi ek belgelerle reşit olduklarını kanıtlamaları gerekir.

3- Çocuklar da ebeveynleri ile birlikte İngiltere Aile Birleşim Programına başvuruda bulunabilirler. Çocuklar reşit değil yani 18 yaşın altında bulunuyorsa, anne ya da babalarına İngiltere'ye giriş vizesi verilmesi durumunda, aynı hak çocuğa da verilmektedir. Eğer İngiltere Aile Birleşim Programına başvuracak çocuklar 18 yaşın üzerinde bulunuyorlarsa yani reşitlerse durum biraz daha karışık bir hal alır. Bu durumda çocuğun statüsü çocukluktan çok reşit bir birey olarak algılanır ve bu koşullar altında değerlendirmeye tabi tutulur. Burada kilit bir nokta bulunuyor: 18 yaş üstündeki bu genç birey, yeterli maddi kazanca sahip olmadığını ve alması gereken eğitim seviyesinin altında bir profile sahip olduğunu vize görevlilerine belgeleyebilirse vize alabilme olasılığı da o paralelde artmış olacaktır.

4- Diğer önemli bir nokta, İngiltere'de mülteci ya da göçmen konumunda yaşayan eş ya da yasal partnerinizle, İngiltere'ye gitmeden önce evlenmiş olmanız gerekliliğidir. Bu durum Konsolosluklarda vize alabilmek için sıkça karşılaşılan maddi durum yeterliliği ya da tüm yaşam masraflarını karşılayacak bir sponsor gösterme zorunluluğunu da ortadan kaldırır yani bu durumda kişi maddi yeterliliğini kanıtlamak zorunda değildir ancak tamamen de maddi sıkıntı içinde bulunmak da kabul edilemez bir durum olarak görülmektedir. İngiltere Aile Birleşimi Programı çerçevesinde yerleşim vizesine başvuracak eşlerden birinin İngiltere’de bulunması, yasal çalışma ve oturma izninin bulunması, düzenli bir iş ve gelire sahip olması, ayrıca devletten yardım ve destek fonu kullanmaması ve eşi ve/veya çocukları İngiltere’ye yerleştiğinde tüm yaşam masraflarını karşılayabilecek maddi olanağa sahip olması, aile birleşiminden sonra yaşanacak evi hazır hale getirilmeleri gerekmektedir. Öte yandan standart vize başvurularında birincil koşul olarak öne sürülen maddi yeterliliği kanıtlama zorunluluğunun bulunmaması aslında ciddi bir avantajdır, lakin burada dikkat edilmesi gereken konu bu avantajdan sadece yasal partner ve eşin faydalanabilmesi durumudur. Bunun için bu aktif evliliğin kanıtlanması gereklidir. Bazı durumlarda eşler evliliklerini sadece evlilik cüzdanlarını ibraz ederek kanıtlayamazlar. Vize görevlileri bu evliliği kağıt üstünde olduğunu düşünebilirler ve ne yazık ki yakın geçmişte yapılan yanlış bildirimler sebebi ile artık konsolosluklar belge ve kanıtları çok daha dikkatli ve titizlikle incelemektedirler. Evli çiftler, arasında geçen uluslararası telefon görüşme dökümlerini, IRC, e-mail, Skype konuşmaları ve çağrı loglarını, daha reel anlamda uluslararası bankalar ve hesaplar arası yapılan para transfer dekont ve kayıtlar ek belge olarak vize görevlilerine sunabilirler. Bu evliliğin aktif bir evlilik olduğunu gösteren başka belgeler de sunulabilir. Bakınız tekrar ediyoruz bu ek belgeler sadece yasal eş ve partnerler için geçerlidir. Göçmen veya mülteci statüsünde bulunan bir kişi, yakınlarını ya da teyze, hala, dayı, amca, yeğen, büyükanne, büyükbaba gibi ikinci dereceden akrabalarını İngiltere Aile Birleşim programı kapsamında İngiltere'ye getirtemez. Sadece çok ama çok ender bir durum oluşur ya da yaşamsal bir aciliyet - tedavi gibi bir durum bulunursa konsolosluk yetkililerin inisiyatifi çerçevesinde akrabalardan biri ya da birkaçına İngiltere'ye belli bir süre karşılığında tek ya da çoklu giriş vizesi verilebilir. Böyle bir durumda gerekli tüm resmi belgelerin yetkililere ayrıca sunulması gerekir.

İngiltere Aile Birleşimi sınav tarihlerimizi Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.

Happy-family-483x693